History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Aelodau

Academyddion

Dr Ruth Atherton, History


Mae Ruth Atherton yn hanesydd cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol Ewrop fodern gynnar. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ffurfio hunaniaeth gyffesol a natur pechod ac iachawdwriaeth yn yr Almaen yn yr unfed ganrif ar bymtheg a’r ail ganrif ar bymtheg, yn enwedig o ran datblygiad addysg sacramentaidd fodern gynnar. Mae hi'n aelod o'r Gymdeithas Hanes Eglwysig.


Dr Fiona Bowler, HIstorian


Mae Fiona Bowler yn hanesydd ym Mhrydain yr ugeinfed ganrif ac yn arbenigwr hanes llafar. Roedd ei hymchwil PhD yn archwilio esblygiad cymuned o gyn-filwyr profion niwclear Prydeinig yn ystod ail hanner yr ugeinfed ganrif. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar brosiect a enwir 'An Oral History of British Nuclear Test Veterans' a ariennir gan y llywodraeth gyda Dr Chris Hill i gofnodi profiadau cyn-filwyr prawf niwclear Prydain.

History Research - Dr Andy Croll

Mae Andy Croll yn datblygu diddordebau ymchwil yn hanes twristiaeth (yn enwedig twristiaeth arfordirol) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hir. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn hanes tlodi a lles yng nghyfnod Deddf Newydd y Tlodion.


Dr Jonathan DurrantMae Jonathan Durrant yn hanesydd rhywedd yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Mae ei ddiddordeb ymchwil cyfredol ym mhrofiadau dewiniaeth yn Lloegr a'r Almaen yn y cyfnod modern cynnar. Dr Durrant sy'n golygu'r Witchcraft Bibliography Online sydd wedi ennill clod rhyngwladol.


Professor Chris Evans, HistoryMae Chris Evans yn gweithio ar hanes diwydiannol o'r ail ganrif ar bymtheg i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanes caethwasiaeth yr Iwerydd yn oes y diddymu.


Dr Jane Finucane


Mae Jane Finucane yn arbenigwraig ar yr Almaen yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.


Dr Tim Galsworthy, Historian

Mae ymchwil Dr Tim Galsworthy yn canolbwyntio ar gofio Rhyfel Cartref America a'r Blaid Weriniaethol yn y cyfnod hawliau sifil. Cyhoeddwyd ei erthygl gyntaf mewn cyfnodolyn – “Carpetbaggers, Confederates, and Richard Nixon” – gan Presidential Studies Quarterly yn 2022. Mae ganddo hefyd bennod ar y gweill yn dadansoddi perthynas y Blaid Weriniaethol fodern â’r Achos Coll. Mae Tim yn gorffen ei dymor o ddwy flynedd fel aelod o Gyngor Graddedigion Cymdeithas Hanes y De, ar ôl gwasanaethu fel Ysgrifennydd Ôl-raddedig HOTCUS (Haneswyr yr Unol Daleithiau yn yr Ugeinfed Ganrif) a Chadeirydd y blog ôl-raddedig Pubs and Publications. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer adran “Made by History” y Washington Post, Muster gan y Journal of the Civil War Era, ac mae'n cyflenwi sylwadau arbenigol yn rheolaidd ar gyfer gwahanol allfeydd. 

Prof Madeleine GrayMae Madeleine Gray, Athro Emeritus, yn hanesydd canoloesol sydd â chysylltiadau agos â nifer o sefydliadau treftadaeth a chymunedol ac mae’n gymrawd ymchwil anrhydeddus Amgueddfa Cymru. Mae hi wedi cyhoeddi’n helaeth ar hanes y canol oesoedd hwyr a’r cyfnod modern cynnar gyda ffocws arbennig ar dystiolaeth weledol o hanes credoau ac arferion crefyddol.


Dr Chris Hill, history


Mae gan Christopher Hill ddiddordebau ymchwil yn hanes modern Prydain a byd-eang, gyda ffocws ar hanes y cyfryngau, imperialaeth niwclear a mudiadau cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Chris yn ymgymryd â phrosiect a ariennir gan yr AHRC ar yr hyn a alwodd arweinydd Ghana, Kwame Nkrumah, yn ‘imperialaeth niwclear newydd’ – hyrwyddo rhaglenni niwclear Prydain a Ffrainc trwy gysylltiadau ac adnoddau trefedigaethol.

Dr Rachel Lock-Lewis, Historian USW


Prif ddiddordeb ymchwil Rachel Lock-Lewis yw hanes ffeministiaeth ym Mhrydain ar ôl y rhyfel ac mae hi ar hyn o bryd yn ymchwilio i Fudiad Rhyddid y Merched yn Ne Cymru. Mae ei chyhoeddiadau blaenorol wedi canolbwyntio ar rhywedd a newid cymdeithasol ym Mhrydain ar ôl y rhyfel, yn enwedig mewn perthynas â rhywioldeb, priodas, mamolaeth, rhianta a phlentyndod, a pherthynas. Mae Rachel yn gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru.


Richard Willis, British historian and visiting professor at USW

Mae Richard Willis yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru ers Ebrill 2023. Mae e’n hanesydd Prydeinig, a bu mewn swyddi ymchwil hŷn ym mhrifysgolion Caergrawnt, Rhydychen, Llundain, Roehampton, Sussex ac Adelaide. Fe’i ystyrir yn awdurdod pennaf y byd ar hanes symudiad cofrestru athrawon Lloegr.

Myfyrwyr ymchwil

Teitl y traethawd ymchwil: How women were portrayed in the media during the 1983/1984 miners’ strike and its lasting impact in the South Wales Valley.

Teitl y traethawd ymchwil: Complexities of a queen – Explaining the absences and silences of Kristina of Sweden’s memoir.

Teitl y traethawd ymchwil: Hampshire Militia: Defaulting 1625-1640. Family and Community Relationships

Goruchwylwyr: Dr Jonathan Durrant; Dr Ruth Atherton; Dr Andy Croll

Teitl y traethawd ymchwil: Witchcraft: a lens through which to view conflict in Early Modern Wales

Goruchwylwyr: Dr Jonathan Durrant; Dr Ruth Atherton; Dr Andy Croll

Teitl y traethawd ymchwil: The public history of Nazism in Britain.

Teitl y traethawd ymchwil: Justifying the Peace: the Versailles Treaty and British Public Opinion in the Early Interwar Years.

Teitl y traethawd ymchwil: Three monarchs who ruled in sixteenth century Europe and the differences between Renaissance Monarch iconography and the iconography of the Spanish king and Holy Roman Emperor.


Teitl y traethawd ymchwil: Why and how did Newport devise an innovative post-war reconstruction programme, how were the plans financed and what legacy remains today?

Teitl y traethawd ymchwil: The  application of the ‘Crusade against Outrelief’ in Glamorgan 1870-1980.

Teitl y traethawd ymchwil: The relationship between Eve and the origins of witchcraft and how women were perceived to be witches in the early modern period.

Teitl y traethawd ymchwil: A comparative study of the television series, Holocaust, with focus on its reception in American and British film and social history.