GettyImages-938178018.jpg

Aelodau


Mae Andy Croll yn datblygu diddordebau ymchwil yn hanes twristiaeth (yn enwedig twristiaeth arfordirol) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg hir. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn hanes tlodi a lles yn oes Deddf y Tlodion Newydd.


Mae Jonathan Durrant yn hanesydd rhyw yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Ei ddiddordebau penodol yw dewiniaeth a rhyw yn yr Almaen, a gwrywdod a rhyfela yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.


Mae Chris Evans yn gweithio ar hanes diwydiannol o'r ail ganrif ar bymtheg i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a hanes caethwasiaeth yr Iwerydd yn oes y diddymiad.


Mae Jane Finucane yn arbenigwr ar yr Almaen yn oes y Rhyfel Deng Mlynedd ar Hugain.


Mae gan Christopher Hill ddiddordebau ymchwil yn hanes modern ymerodrol Prydain a hwyr, gyda ffocws ar hanesion actifiaeth, rhyngwladoliaeth, cyfryngau torfol a symudiadau cymdeithasol. Mae ei lyfr cyntaf, Peace and Power in Cold War Britain, yn archwilio'r berthynas rhwng traddodiadau radical o ryddid a thechnolegau'r cyfryngau, yn enwedig wrth iddynt chwarae allan trwy symudiadau heddwch ar ôl y rhyfel a chynnydd y teledu.


Mae gan Rachel Lock-Lewis ddiddordeb yn hanes ffeministiaeth a newid cymdeithasol ym Mhrydain wedi'r rhyfel, yn enwedig materion rhywioldeb, priodas, mamolaeth, bod yn rhiant a phlentyndod, a pherthynas.