History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Cyhoeddiadau

Dr Ruth Atherton

 • Mae gwaith a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cynnwys dadansoddiad o doriadau pren catechetical yn Rembrandt Duits (eds.), The Art of the Poor in the Late Middle Ages and Renaissance (I.B. Tauris: 2020)

 • ‘Protestant Funeral Sermons in the Holy Roman Empire c. 1525-1700’, yn E.C. Tingle and P. Booth (eds.), Brill Companion to Death, Burial and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe 1300-1700 (2020).

Dr Andy Croll

 • Andy Croll, Barry Island: The Making of a Seaside Playground, c. 1790-1955 (University of Wales Press, 2020). Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg daeth Ynys y Barri yn gyrchfan wyliau o ddewis ymhlith gweithwyr o gymoedd diwydiannol ffyniannus De Cymru. Mae llyfr arloesol Andy Croll yn dadansoddi sut daeth Y Barri i fod y math hwn o gyrchfan ar yr adeg honno.

 • Andy Croll, ' "Reconciled gradually to the system of indoor relief": the poor law in Wales during the "crusade against out-relief", c. 1870 – c. 1890', Family and Community History, 20, no. 2 (2017), pp. 121-144.

Dr Jonathan Durrant

 • Jonathan Durrant, "Fantasies of Witches and Soldiers' Wives in Baroque Germany" in Eevan O'Brien (ed.) Representing Women's Authority in the Early Modern World. (Aracne Editrice, 2013)

 • Jonathan Durrant, "Why some men and not others? The Male Witches of Eichstatt" in Rowlands, A. (ed.) Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe. (Palgrave Macmillan, 2009)

Yr Athro Chris Evans

 • Chris Evans and Louise Miskell, Swansea Copper: A Global History (The Johns Hopkins University Press, 2020). Roedd Abertawe i'r diwydiant copr beth oedd Manceinion i gotwm neu Detroit i'r car. Rhwng y 1770au a'r 1840au roedd ardal Abertawe yn ne-orllewin Cymru yn cynhyrchu traean o gopr wedi'i smeltio'r byd fel mater o drefn. Sut y daeth hyn i fod? Sut gwnaeth darn o dde-orllewin Cymru y gellir cerdded ar ei draws o fewn diwrnod feddu ar y pwysigrwydd byd-eang hwn? Mae’r llyfr hwn gan Chris Evans o PDC a’r Athro Louise Miskell (Prifysgol Abertawe) yn darparu rhai atebion. Mae'n gwneud Copr Abertawe yn rhan allweddol o foderniaeth fyd-eang.

 • Chris Evans [with Göran Rydén] '"Voyage Iron": An Atlantic slave trade currency, its European origins, and West African impact', Past and Present, 239 (2018), 41-70. Dyfarnwyd Gwobr Erthygl Orau 2019 i'r Erthygl hon, a ariannwyd gan Riksbankens Jubileumsfond yn Sweden, o'r Fforwm ar Ehangu Ewropeaidd a Rhyngweithio Byd-eang.  

 • Chris Evans, 'The plantation hoe: the rise and fall of an Atlantic commodity', The William and Mary Quarterly, 69:1 (2012), 71-100. Dyfarnwyd Gwobr Douglass Adair Memorial Award i'r erthygl hon gan Omohundro Institute of Early American History and Culture

 • Chris Evans, Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery 1660-1850  (University of Wales Press, 2010)

 • Chris Evans, ‘An Enlightenment in steel? Innovation in the steel trades of eighteenth-century Britain’, Technology & Culture, 53: 3 (2012), 533-600. Enillodd yr erthygl hon 2014 Abbot Payson Usher Prize  gan y Society for the History of Technology.


  Dr Jane Finucane


  • Jane Finucane, "Rebuking the Princes: Erasmus Alber in Magdeburg, 1548-52" in Polly Bromillow (ed.) Authority in European Book Culture, 1400-1600. (Ashgate, 2013)

  • Jane Finucane, "Before the storm: Civilians under siege, 1618-1630" in Dowdall, A. & Horne, J. (eds.) Sieges and Civilians: From Sarajevo to Troy. (Palgrave Macmillan, 2017)

  Dr Chris Hill

  • Christopher R. Hill, Peace and Power in Cold War Britain: Media, Movements and Democracy, c.1945-68 (Bloomsbury Academic, 2018). Mae'r llyfr hwn yn archwilio'r gwaharddiad ar y bom a symudiadau rhyfel yn erbyn Fietnam o safbwynt hanes y cyfryngau, gan ganolbwyntio'n benodol ar y berthynas rhwng radicaliaeth a chynnydd y diwydiant teledu.Wrth wneud hynny, mae'n mynd i'r afael â dau gwestiwn, y mae'n ymddangos bod y ddau ohonynt yn digwydd eto gyda phob datblygiad mawr mewn technoleg cyfathrebu: beth mae datblygiadau mewn cyfryngau cyfathrebu yn ei olygu i gyfranogiad democrataidd mewn gwleidyddiaeth a sut mae mathau unigryw o gyfryngau yn cyflyru union natur y cyfranogiad hwnnw ei hun?

  • Christopher Hill, '"Britain, West Africa and "The new nuclear imperialism": decolonisation and development during French tests,' Contemporary British History, 33:2 (2019) 274-289.

  Dr Rachel Lock-Lewis

  • Rachel Lock-Lewis, ‘Sex, Marriage and the Family’ in Chris Williams & Andy Croll (eds.) Gwent County History Volume V: The Twentieth Century.  (Cardiff: University of Wales Press, 2013)

  • Rachel Lock-Lewis, ‘Invention and Paradox, Myth and Reality: Images of Women in Wales’, Vis-a-Vis: Contemporary Welsh artists respond to images of women from the University of South Wales Museum Collection (University of South Wales, 2018)

  • Rachel Lock-Lewis, 'Social reproduction and social change: two generations of mothers talking about parenting in postwar Wales', Family & Community History,  22, 2019 - Rhifyn 3. 

  Defnyddiwch ein Ystorfa Ymchwil i ddod o hyd i wybodaeth am ein hymchwil Hanes, cyhoeddiadau, prosiectau a mwy.

  Cysylltiadau cyflym  Dr Andy Croll's new book - Barry Island

  Swansea Copper: A Global History by Prof Chris Evans

  Dr Chris Hill, Historian book

  Dr Jane Finucane Historian book