Sut daeth y Blaid Weriniaethol, plaid Abraham Lincoln, yn blaid Donald Trump?

How did the Republican Party, the party of Abraham Lincoln, become the party of Donald Trump? Historian Dr Tim Galsworthy answersYmunwch â ni am hanner dydd ddydd Mercher, 8 Mawrth, i glywed Dr Tim Galsworthy yn siarad ar 'gof Rhyfel Cartref America a'r Blaid Weriniaethol'.
Byth ers 2016 ac etholiad Donald Trump, y cwestiwn dwi wedi cael ei ofyn yn gyson - gan ffrindiau, cydweithwyr, pobl ar Twitter - yw "sut ddigwyddodd hyn"? Sut gwnaeth y Blaid Weriniaethol a arweiniodd yr Unol Daleithiau drwy ei Rhyfel Cartref yn y 1860au, gan newid setliad cyfansoddiadol y wlad yn sylfaenol,  enwebu dyn fel Trump yn y pen draw? Fel hanesydd, fy ngreddf gyntaf bob amser yw dweud, "mae'n gymhleth" a "gadewch i ni edrych ar hanes" - sef yr hyn rwy'n ceisio ei wneud yn fy ymchwil.


Mae'r modd y daeth Plaid Lincoln yn Blaid Trump ymhell o fod yn syml. Mae'n gynnyrch prosesau tymor byr ar yr ochr dde Americanaidd, natur begynol a phleidiol tirwedd cyfryngau'r Unol Daleithiau, a datblygiadau tymor hwy yng ngwleidyddiaeth America. Ar y pwynt olaf hwn y daw fy ymchwil hanesyddol i mewn. Byddwn yn pwyntio at y 1960au fel moment allweddol wrth drawsnewid y ‘Grand Old Party’. Mewn ymateb i'r mudiad hawliau sifil, aeth nifer cynyddol o wleidyddion Gweriniaethol - gan gynnwys yr enwebeion arlywyddol Barry Goldwater a Richard Nixon - ar drywydd pleidleisiau gwynion segur a manteisio ar adlais yn erbyn y frwydr rhyddid Pobl dduon. Dechreuodd gweriniaethwyr wneud inroads yn y De - a oedd gynt yn diriogaeth elyniaethus oherwydd gweithredoedd y GOP yn ystod y Rhyfel Cartref ac Ail-greu, lle'r oedd Gweriniaethwyr yn gwrthwynebu'r Gwrthddiwygwyr ac yn cefnogi rhyddid i bobl wedi’u caethiwo. Yn ystod y 1960au, roedd pleidleiswyr Americanaidd Affricanaidd hefyd yn anrheithio'r Blaid Weriniaethol bron yn gyfan gwbl, gan ddod yn ganolfan ddiwyro i'r Democratiaid. Yn syml, os ydych chi eisiau deall sut y daeth Plaid Lincoln yn Blaid Trump, rhaid i chi edrych ar wirebau gwleidyddol cyfnod hawliau sifil y 1960au.


Ynglŷn â Dr Tim Galsworthy


Dr Tim GalsworthyMae fy ymchwil yn rhoi cipolwg newydd ar wirebau pleidiol yr oes hawliau sifil, gan ddangos sut mae ysgolheigion wedi anwybyddu amlygrwydd a phwysigrwydd cof Rhyfel Cartref America i Blaid Weriniaethol y 1960au. Rwy'n dangos sut y defnyddiodd carfanau  gweriniaethol cystadleuol   – yn fwyaf arbennig ceidwadwyr deheuol, blaengarwyr Du a Gwyn, a gwleidyddion prif ffrwd – atgofion Rhyfel Cartref yn offerynnol i gefnogi, gwrthwynebu, ac yn y pen draw siapio ei thrawsnewidiad yn blaid geidwadol hiliol.  Yng nghyd-destun canrif y Rhyfel Cartref (1961-1965), ceisiodd Gweriniaethwyr orffennol y gellir eu defnyddio i gryfhau eu strategaethau mewnbleidiol a rhyngbleidiol ehangach. Mae fy ngwaith yn cynnig  y cyfrif hanesyddol i esbonio sut y gallai gwrthryfelwyr ar 6 Ionawr 2021 gario baner brwydr Conffederasiwn i Gapitol yr Unol Daleithiau i gefnogi arlywydd Gweriniaethol, Donald Trump, cynrychiolydd o'r hyn a elwir yn "Party of Lincoln". Y pwnc hwn oedd sail fy ymchwil doethurol, a wnes i ym Mhrifysgol Sussex – gan dderbyn fy PhD ym mis Chwefror 2023 (teitl y traethawd ymchwil: "The Party of Lincoln? : American Civil War memory, civil rights, and the Republican Party, 1960-1968").  Rwyf wedi cyhoeddi erthygl cyfnodolyn ar y pwnc hwn yn y cyfnodolyn blaenllaw Presidential Studies Quarterly; Mae gen i hefyd bennod sydd i ddod yn dadansoddi Gweriniaetholdeb modern a'r Achos Coll. Ar ben hynny, rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer allfeydd sy'n wynebu'r cyhoedd fel y Washington Post a Muster, wedi ymddangos fel gwestai arbenigol ar raglenni podlediad a  radio, ac wedi siarad mewn digwyddiadau cyhoeddus – gan gynnwys yn rhaglen Mis Hanes Pobl Dduon Prifysgol De Cymru 2022. Rwyf wedi cyflwyno fy ymchwil mewn cynadleddau nodedig yn y DU ac yn yr Unol Daleithiau.

#featured #promoted