Gwobrau Effaith ac Arloesi PDC - Chris Evans yn ennill Gwobr Effaith Ddinesig

Impact Awards - Prof Chris Evans History


Cynhaliodd Prifysgol De Cymru (PDC) ei Gwobrau Effaith ac Arloesi blynyddol neithiwr, i ddathlu ymchwil sy'n cael effaith ar y gymuned a chymdeithas ehangach yng Nghymru, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Yn ystod y pedwerydd gwobrau blynyddol, croesawodd y Dirprwy Is-Ganghellor, Arloesedd ac Ymgysylltu, yr Athro Paul Harrison, dros 120 o westeion, gan gynnwys enwebeion y rhestr fer a'u partneriaid cydweithredol.

Eleni, derbyniwyd 26 o geisiadau gan sbectrwm eang o ddisgyblaethau a gan ymchwilwyr ar wahanol gamau o'u gyrfaoedd.  Mae'r prosiectau ar y rhestr fer yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf arwyddocaol sy'n wynebu cymdeithas heddiw, o hyrwyddo cydlyniant cymunedol i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, ac o hyrwyddo cydraddoldeb i wella mynediad at ofal iechyd i bawb. Dywedodd yr Athro Paul Harrison: “Ein nod yw gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau a’n byd er gwell. Mae amrywiaeth y prosiectau hyn yn dyst i'r gofod sydd gan Brifysgol De Cymru fel prifysgol â ffocws proffesiynol, busnes a chymunedol.


ENILLYDD - EFFAITH DDINESIG


Yr Athro Chris Evans -  Deall y cysylltiadau rhwng Cymru a masnach caethweision ardal yr Iwerydd  


Mae gwaith gan hanesydd PDC Chris Evans i ddeall hanes cudd diwydiannau tecstilau Cymru a'u hanes yn cyflenwi ffabrigau i fasnach gaethwasiaeth ardal yr Iwerydd yn effeithio ar y ffyrdd y mae cyrff cyhoeddus ac artistiaid creadigol yn ymdrin â gorffennol anodd, y mae llawer o anwybodaeth yn ei gylch.