History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Cyhoeddiadau

Andy Croll, Barry Island: The Making of a Seaside Playground, c. 1790-1955 (Gwasg Prifysgol Cymru, 2020)

Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg daeth Ynys y Barri yn gyrchfan wyliau o ddewis ymhlith gweithwyr o gymoedd diwydiannol ffyniannus De Cymru. Mae llyfr arloesol Andy Croll yn dadansoddi sut daeth Y Barri i fod y math hwn o gyrchfan ar yr adeg honno.


Andy Croll, ' "Reconciled gradually to the system of indoor relief": the poor law in Wales during the "crusade against out-relief", c. 1870 – c. 1890', Family and Community History, 20, no. 2 (2017), pp. 121-144.


Chris Evans a Louise Miskell, Swansea Copper: A Global History (Gwasg Prifysgol Johns Hopkins, 2020)

Roedd Abertawe i'r diwydiant copr beth oedd Manceinion i gotwm neu Detroit i'r car. Rhwng y 1770au a'r 1840au roedd ardal Abertawe yn ne-orllewin Cymru yn cynhyrchu traean o gopr wedi'i smeltio'r byd fel mater o drefn. Sut y daeth hyn i fod? Sut gwnaeth darn o dde-orllewin Cymru y gellir cerdded ar ei draws o fewn diwrnod feddu ar y pwysigrwydd byd-eang hwn? Mae’r llyfr hwn gan Chris Evans o PDC a’r Athro Louise Miskell (Prifysgol Abertawe) yn darparu rhai atebion. Mae'n gwneud Copr Abertawe yn rhan allweddol o foderniaeth fyd-eang.


Chris Evans [gyda Goran Ryden] '"Voyage Iron": An Atlantic slave trade currency, its European origins, and West African impact', Past and Present, 239 (2018), 41-70


Chris Evans, 'The plantation hoe: the rise and fall of an Atlantic commodity', The William and Mary Quarterly, 69:1 (2012), 71-100


Chris Evans, Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery 1660-1850  (Gwasg Prifysgol Cymru, 2010)


Christopher R. Hill, Peace and Power in Cold War Britain: Media, Movements and Democracy, c.1945-68 (Bloomsbury Academic, 2018)

Mae'r llyfr hwn yn archwilio'r gwaharddiad ar y bom a symudiadau rhyfel yn erbyn Fietnam o safbwynt hanes y cyfryngau, gan ganolbwyntio'n benodol ar y berthynas rhwng radicaliaeth a chynnydd y diwydiant teledu.

Wrth wneud hynny, mae'n mynd i'r afael â dau gwestiwn, y mae'n ymddangos bod y ddau ohonynt yn digwydd eto gyda phob datblygiad mawr mewn technoleg cyfathrebu: beth mae datblygiadau mewn cyfryngau cyfathrebu yn ei olygu i gyfranogiad democrataidd mewn gwleidyddiaeth a sut mae mathau unigryw o gyfryngau yn cyflyru union natur y cyfranogiad hwnnw ei hun?

Christopher Hill, '"Britain, West Africa and ‘The new nuclear imperialism": decolonisation and development during French tests,' Contemporary British History, 33:2 (2019) 274-289


Jane Finucane, "Rebuking the Princes: Erasmus Alber in Magdeburg, 1548-52" yn Polly Bromillow (golygydd) Authority in European Book Culture, 1400-1600. (Ashgate, 2013)


Jane Finucane, "Before the storm: Civilians under siege, 1618-1630" in Dowdall, A. a Horne, J. (golygyddion) Sieges and Civilians: From Sarajevo to Troy. (Palgrave Macmillan, 2017)


Jonathan Durrant, "Fantasies of Witches and Soldiers' Wives in Baroque Germany" yn Eevan O'Brien (golygydd) Representing Women's Authority in the Early Modern World. (Aracne Editrice, 2013)


Jonathan Durrant, "Why some men and not others? The Male Witches of Eichstatt" yn Rowlands, A. (golygydd) Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe. (Palgrave Macmillan, 2009)


Rachel Lock-Lewis, ‘Sex, Marriage and the Family’ yn Chris Williams a Andy Croll (golygyddion) Gwent County History Volume V: The Twentieth Century.  (Gwasg Prifysgol Caerdydd, 2013)


Rachel Lock-Lewis, ‘Invention and Paradox, Myth and Reality: Images of Women in Wales’, 

Vis-a-Vis: Artistiaid cyfoes o Gymru yn ymateb i ddelweddau o ferched o Gasgliad Amgueddfeydd Prifysgol De Cymru (Prifysgol De Cymru, 2018)


Cyhoeddiadau sydd ar ddod:


Cyn bo hir, bydd Rachel Lock-Lewis yn cyhoeddi erthygl a adolygwyd gan gymheiriaid ar newid ymagweddau at rianta yn Ne Cymru wedi'r rhyfel a phapur cynhadledd ar ryw, priodas ac ysgariad.
Defnyddiwch ein Casgliad Ymchwil i ddod o hyd i wybodaeth am ein hymchwil Hanes, cyhoeddiadau, prosiectau a mwy.