GettyImages-938178018.jpg

Cyhoeddiadau

Andy Croll, Barry Island: The Making of a Seaside Playground, c. 1790-1955 (University of Wales Press, 2020)

Ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg daeth Ynys y Barri yn gyrchfan wyliau a ddewiswyd ar gyfer gweithwyr o gymoedd diwydiannol ffyniannus ‘South Wales’. Mae llyfr arloesol Andy Croll yn dadansoddi sut y daeth Barry i’r math o gyrchfan a wnaeth, pan wnaeth.


Andy Croll, ' "Reconciled gradually to the system of indoor relief": the poor law in Wales during the "crusade against out-relief", c. 1870 – c. 1890', Family and Community History, 20, no. 2 (2017), pp. 121-144.


Chris Evans and Louise Miskell, Swansea Copper: A Global History (The Johns Hopkins University Press, 2020)

Roedd Abertawe i goprio beth oedd Manceinion i gotwm neu Detroit i'r car. Rhwng y 1770au a'r 1840au roedd ardal Abertawe yn ne-orllewin Cymru yn cynhyrchu traean o gopr wedi'i smeltio'r byd fel mater o drefn. Sut y daeth hyn i fod? Sut gwnaeth darn o dde-orllewin Cymru y gellir cerdded ar ei draws y tu mewn i ddiwrnod gymryd pwysigrwydd byd-eang? Mae’r llyfr hwn gan Chris Evans o USW a’r Athro Louise Miskell (Prifysgol Abertawe) yn darparu rhai atebion. Mae'n gwneud Copr Abertawe yn rhan allweddol o foderniaeth fyd-eang.


Chris Evans [with Goran Ryden] '"Voyage Iron": An Atlantic slave trade currency, its European origins, and West African impact', Past and Present, 239 (2018), 41-70


Chris Evans, 'The plantation hoe: the rise and fall of an Atlantic commodity', The William and Mary Quarterly, 69:1 (2012), 71-100


Chris Evans, Slave Wales: The Welsh and Atlantic Slavery 1660-1850  (University of Wales Press, 2010)


Christopher R. Hill, Peace and Power in Cold War Britain: Media, Movements and Democracy, c.1945-68 (Bloomsbury Academic, 2018)

Mae Heddwch a Phwer ym Mhrydain y Rhyfel Oer yn archwilio'r gwaharddiad ar y bom a symudiadau Rhyfel yn erbyn Fietnam o safbwynt hanes y cyfryngau, gan ganolbwyntio'n benodol ar y berthynas rhwng radicaliaeth a chynnydd teledu.

Wrth wneud hynny, mae'n mynd i'r afael â dau gwestiwn, y mae'n ymddangos bod y ddau ohonynt yn digwydd eto gyda phob datblygiad mawr mewn technoleg cyfathrebu: beth mae datblygiadau mewn cyfryngau cyfathrebu yn ei olygu i gyfranogiad democrataidd mewn gwleidyddiaeth a sut mae mathau unigryw o gyfryngau yn cyflyru union natur y cyfranogiad hwnnw ei hun. ?

Christopher Hill, '"Britain, West Africa and ‘The new nuclear imperialism": decolonisation and development during French tests,' Contemporary British History, 33:2 (2019) 274-289


Jane Finucane, "Rebuking the Princes: Erasmus Alber in Magdeburg, 1548-52" in Polly Bromillow (ed.) Authority in European Book Culture, 1400-1600. (Ashgate, 2013)


Jane Finucane, "Before the storm: Civilians under siege, 1618-1630" in Dowdall, A. & Horne, J. (eds.) Sieges and Civilians: From Sarajevo to Troy. (Palgrave Macmillan, 2017)


Jonathan Durrant, "Fantasies of Witches and Soldiers' Wives in Baroque Germany" in Eevan O'Brien (ed.) Representing Women's Authority in the Early Modern World. (Aracne Editrice, 2013)


Jonathan Durrant, "Why some men and not others? The Male Witches of Eichstatt" in Rowlands, A. (ed.) Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe. (Palgrave Macmillan, 2009)


Rachel Lock-Lewis, ‘Sex, Marriage and the Family’ in Chris Williams & Andy Croll (eds.) Gwent County History Volume V: The Twentieth Century.  (Cardiff: University of Wales Press, 2013)


Rachel Lock-Lewis, ‘Invention and Paradox, Myth and Reality: Images of Women in Wales’, 

Vis-a-Vis: Mae artistiaid cyfoes o Gymru yn ymateb i ddelweddau o ferched o Gasgliad Amgueddfeydd Prifysgol De Cymru (Prifysgol De Cymru, 2018)


Cyhoeddiadau sydd ar ddod:


Cyn bo hir, bydd Rachel Lock-Lewis yn cyhoeddi erthygl a adolygwyd gan gymheiriaid ar newid ymagweddau at rianta yn Ne Cymru wedi'r rhyfel a phapur cynhadledd ar ryw, priodas ac ysgariad.
Defnyddiwch ein Cadwrfa Ymchwil i ddod o hyd i wybodaeth am ein hymchwil Hanes, cyhoeddiadau, prosiectau a mwy.