History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Amdanom ni


Hanes ym Mhrifysgol De Cymru yw un o feysydd ymchwil mwyaf llwyddiannus y Brifysgol.


Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 – mesur swyddogol y llywodraeth o allu ymchwil – gosodwyd 78% o'n hallbynnau cyhoeddedig yn y ddau gategori uchaf: 'gyda’r gorau yn y byd' a 'rhagorol yn rhyngwladol'. Canfuwyd hefyd bod ein hymchwil yn cael effaith yn y byd go iawn a oedd 100% 'gyda’r gorau yn y byd' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol'. 


Cyhoeddir rhywfaint o'r hyn a wnawn i'n gymuned broffesiynol drwy fonograffau ysgolheigaidd ac erthyglau mewn cylchgronau dysgedig, megis Past & Present ac English Historical Review, allfeydd traddodiadol ein crefft. Rydym hefyd yn ceisio cyrraedd cynulleidfa ehangach a mwy amrywiol drwy gyfryngau cymdeithasol, rhaglenni teledu a radio, arddangosfeydd a mathau eraill o hanes cyhoeddus.


Mae ein diddordebau yn eang ac yn aml yn ein cynnwys mewn ymchwil drawsddisgyblaethol gyda chydweithwyr mewn rhannau eraill o'r Brifysgol. Mae haneswyr PDC, er enghraifft, yn flaenllaw yn y Ganolfan Astudiaethau Rhywedd yng Nghymru a'r Canolfan Astudio Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach.


Rydym hefyd wedi'n rhwydweithio i gydweithio ysgolheigaidd rhyngwladol ymhell y tu hwnt i Dde Cymru. Mae haneswyr PDC yn bartneriaid mewn mentrau rhyngwladol ar imperialaeth niwclear, hanes eglwysig, a hanes erledigaeth ddewiniaeth.  


Cydnabyddir ein harbenigedd drwy benodi haneswyr PDC i rolau cynghori ar ran Llywodraeth Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a'r Eglwys yng Nghymru.Professor Chris Evans - thumbnailCysylltwch â ni

Yr Athro Chris Evans
[email protected]
(01443) 4 82314