History Banner new GettyImages-938178018.jpg

Grŵp Ymchwil Hanes


Rydym yn cynnal ymchwil ar amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys rhyfela modern cynnar, caethwasiaeth yr Iwerydd, erledigaeth 'gwrachod' yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg, hanes cyrchfannau glan môr, menywod a mamolaeth yn yr ugeinfed ganrif, a'r cysylltiadau rhwng niwclear arfau ac imperialaeth ar ôl yr Ail Ryfel Byd

Cysylltu â ni

Yr Athro Chris Evans